RF-compartimentering


RF-compartimentering

Een van de belangrijkste zaken bij constructies, of dit nu gebouwen zijn of structuren is het brandveilig maken van deze gebouwen of installaties. Het begrip RF-compartimentering is tot stand gekomen na de brand van de Innovation te Brussel in 1967. De opzet is dat alle mensen nog op een veilige manier een locatie waar brand ontstaat kunnen verlaten en dit uitgedrukt in minuten. Vaak wordt er over RF 30, 60, 90, of 120 min gesproken. In deze problematiek speelt het compartimenteren van gebouwen of installaties een belangrijke rol. Ter aanvulling van de isolatiewerken kan Isoltechniscs deze compartimentering van technische installaties eveneens verzorgen. Gelet op de diverse toepassingen en materialen is een grondige studie en kennis ter zake van toepassing.